Thông qua tổ chức cộng đồng, chúng tôi đang xây dựng sức mạnh tập thể cho người lao động tại BC

Nhận hỗ trợ

Biết các quyền của bạn

Tìm hiểu về các quyền của bạn với tư cách là công nhân tại BC

Yêu cầu hỗ trợ

Nhận hỗ trợ khi thiếu lương và các vấn đề khác tại nơi làm việc.

Tham gia mạng lưới!

Trở thành thành viên và tham gia phong trào vì công lý tại nơi làm việc!

Những gì chúng tôi đang làm

Công lý bị trì hoãn là Công lý bị từ chối

Chúng tôi đã đưa ra một bản kiến nghị yêu cầu chính quyền tỉnh BC duy trì cam kết tăng tài trợ cho Chi nhánh Tiêu chuẩn Việc làm (ESB) để tăng năng lực, nhân sự, đào tạo và giải quyết thời gian chờ đợi, cũng như đảm bảo rằng các quỹ bổ sung được phân bổ cho ESB trong ngân sách cấp tỉnh năm 2023 sắp tới.

Ký tên thỉnh nguyện

Công nhân trỗi dậy: Đoàn kết vì một tương lai lao động công bằng

Ở giai đoạn này của đại dịch COVID-19, hơn bao giờ hết, người lao động hiểu rằng họ xứng đáng được bảo vệ tốt hơn và đối xử công bằng. Chúng tôi muốn huy động động lực này để hướng tới một sự phục hồi công bằng.

Đã đến lúc phân phối lại quyền lực và huy động liên ngành và toàn tỉnh, đưa sự đoàn kết vào hành động bằng cách đòi hỏi một tương lai an toàn và công bằng cho tất cả mọi người. Chiến dịch này bao gồm tầm nhìn chung của Mạng lưới chúng ta về tương lai với tư cách là những người lao động bấp bênh và không tham gia công đoàn ở “BC”

Tìm hiểu thêm

Chiến dịch Công lý Lao động và Khí hậu

Tiếp theo Dự án Lao động và Khí hậu năm 2022, Chiến dịch Lao động và Khí hậu năm 2023 mới nhất của chúng tôi tuân theo báo cáo của chúng tôi Không thể chịu được nhiệt? Có được ra khỏi nhà bếp ra mắt vào tháng 5 năm 2023. Báo cáo xem xét tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan đối với công nhân thức ăn nhanh ở BC, cùng với các khuyến nghị và yêu cầu của chúng tôi về bảo vệ quyền lao động tốt hơn cho công nhân.

đọc báo cáo

Sức khỏe tâm thần tại nơi làm việc

Mạng lưới Đoàn kết Công nhân đã bắt tay vào một dự án video với 3 cố vấn tại Victoria. Bao gồm tổng cộng 9 video về sức khỏe tâm thần giải quyết các chủ đề khác nhau liên quan đến người lao động, loạt video này có tác dụng mở rộng chương trình quản lý đoàn kết của chúng tôi.

Xem bây giờ