ਲਿਖੋ ਕਿ ਉਹ * ਹੇਠਾਂ ਕਰੋ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹੋ?

ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਖਿਕ ਖਾਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਇਸਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ!

ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖੋ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟਸ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ.

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ?

ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ ? ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਨ’ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋ. ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਕ ਧਿਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ!) ਗੱਲਬਾਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲਓ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ (ਬੋਲਣਾ) ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਨੋਟ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਗ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ!

ਆਪਣੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਰੱਖਣਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰੋ:

  • ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ / ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
  • ਸ਼ਡਿ .ਲਜ਼
  • ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ
  • ਵਰਕ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਦੀਆਂ ਆਰਕਾਈਵ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜੇ ਮਾਲਕ ਉਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ
  • ਲਾਭ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
  • ਕਰਮਚਾਰੀ / ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਮੈਨੂਅਲ; ਅਤੇ,
  • ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਅਸਲ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ.

ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵੋ ! ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ / ਐਚਆਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?

ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਡਬਲਯੂਐਸਐਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ (1-888-482-1837) ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੁਝਾਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ 100% ਮੁਫਤ ਹੈ.